Kar Ya wuce kalmomi 70
Kar Ya wuce kalmomi 100
Idan Littafinka Ya wuce ɗaya
Ku karanta Dokoki, Kwantirage da Sharuɗɗan Gidan Karatu a nan

Ko kuma aika da wadannan bayanan zuwa gidankaratu@yahoo.com